Všeobecné informace
o lince
MARSEILLE - ALGIER

Linka
h
Marseille - Algier
Lodní
společnost
SNCM
Doba
plavby
20 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
2 x týdně
Cena za osobu
v EUR
120-170
Cena za kabinu na
osobu v EUR
200-260
Cena za osobní
auto v EUR
410
Cena za vlek/přívěs
v EUR
410
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu