Všeobecné informace
o lince
MARSEILLE - BEJAIA

Linka
h
Marseille - Bejaia
Lodní
společnost
SNCM
Doba plavby
l
24 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
2 x měsíčně
Cena za osobu
v EUR
170
Cena za kabinu na
osobu v EUR
260
Cena za osobní
auto v EUR
410
Cena za vlek/přívěs
v EUR
410
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu