Všeobecné informace
o lince
ROSCOFF - PLYMOUTH

Linka
h
Roscoff - Plymouth
Lodní
společnost
Brittany Ferries
Doba plavby
l
6-8 hod
Linka v provozu
k
1.1.-23.12
Frekvence odjezdů
l
2-3x týdně
Cena za osobu
v EUR
30-45
Cena za kabinu na
osobu v EUR
15-20
Cena za osobní
auto v EUR
120-260
vč. 9 osob
Cena za vlek/přívěs
v EUR
130-230
do 6 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu
 
V případě, že jste se rozhodli použít tuto lodní linku, vyplňte prosím žádost o kalkulaci. Rádi Vám poskytneme všechny dostupné informace a připravíme pro Vás to nejoptimálnější lodní spojení