Všeobecné informace
o lince
FORMENTERA - BARCELONA

Linka
h
Formentera - Barcelona
Lodní
společnost
Umafisa
Doba plavby
l
9 hod 30 min
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
3x týdně
Cena za osobu
v EUR
55-60
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
170
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
250
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu