Všeobecné informace
o lince
IBIZA - VALENCIA

Linka
h
Ibiza - Valencia
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
3 - 7 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1x
denně
Cena za osobu
v EUR
30-40
Cena za kabinu na
osobu v EUR
40-70
Cena za osobní
auto v EUR
70-120
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
140
do 4 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu