Všeobecné informace
o lince
MAHON (MENORCA) - BARCELONA

Linka
h
Mahon - Barcelona
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
9 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1x denně
Cena za osobu
v EUR
30-40
Cena za kabinu na
osobu v EUR
40-70
Cena za osobní
auto v EUR
75-120
Cena za vlek/přívěs
v EUR
160-260
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu