Všeobecné informace
o lince
MAHON (MENORCA) - PALMA DE MALLORCA

Linka
h
Mahon - Palma
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
6 hod 30 min
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1-2x týdně
Cena za osobu
v EUR
15-20
Cena za kabinu na
osobu v EUR
20-35
Cena za osobní
auto v EUR
40-60
do 4 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
80-130
do 5 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu