Všeobecné informace
o lince
PALMA DE MALLORCA - BARCELONA

Linka
h
Palma de Mallorca- Barcelona
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
3 - 8 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1 x denně
Cena za osobu
v EUR
30-55
Cena za kabinu na
osobu v EUR
45-70
Cena za osobní
auto v EUR
od 126
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
160-260
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu