Všeobecné informace
o lince
DENIA - PALMA DE MALLORCA

Linka
h
Denia - Palma de Mallorca
Lodní
společnost
Balearia
Doba plavby
l
9 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1 x denně
Cena za osobu
v EUR
45
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
130
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
45
za každý m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu