Všeobecné informace
o lince
SWINEMÜNDE - RÖNNE

Linka
h
Swinemünde - Rönne
Lodní
společnost
Polferries
Doba plavby
l
6 hod
Linka v provozu
k
30.6.-1.9
Frekvence odjezdů
l
1x týdně (So)
Cena za osobu
v EUR
21
Cena za kabinu na
osobu v EUR
5
Cena za osobní
auto v EUR
70-110
vč. 5 osob
Cena za vlek/přívěs
v EUR
35
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu