Všeobecné informace
o lince
LERWICK - HANSTHOLM

Linka
h
Lerwick - Hanstholm
Lodní
společnost
Smyril Line
Doba plavby
l
86 hod
Linka v provozu
k
19.5.-8.9
Frekvence odjezdů
l
1x týdně (St)
Cena za osobu
v EUR
140-200
Cena za kabinu na
osobu v EUR
150-220
Cena za osobní
auto v EUR
110-160
do 5 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
200-280
do 5 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu
 
V případě, že jste se rozhodli použít tuto lodní linku, vyplňte prosím žádost o kalkulaci. Rádi Vám poskytneme všechny dostupné informace a připravíme pro Vás to nejoptimálnější lodní spojení