Všeobecné informace
o lince
ROSTOCK - TALLINN

Linka
h
Rostock - Tallinn
Lodní
společnost
Silja Line
Doba plavby
l
21 hod
Linka v provozu
k
4.6. - 10.9
Frekvence odjezdů
l
3x týdně (Út,Čt,So)
Cena za osobu
v EUR
50-80
Cena za kabinu na
osobu v EUR
60-130
Cena za osobní
auto v EUR
80-100
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
330-460
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu