Všeobecné informace
o lince
LÜBECK(Nordlandkai) - HELSINKI

Linka
h
Lübeck - Helsinki
Lodní
společnost
Finnlines
Doba plavby
l
36 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1 x denně
Cena za osobu
v EUR
180-230
vč. kabiny
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
100
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
145
do 7 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu