Všeobecné informace
o lince
CHERBOURG - ROSSLARE

Linka
h
Cherbourg - Rosslare
Lodní
společnost
Irish Ferries
Doba plavby
l
18 hod
Linka v provozu
k
1.3.-31.12
Frekvence odjezdů
l
3x týdně
Cena za osobu
v EUR
50-60
Cena za kabinu na
osobu v EUR
20
Cena za osobní
auto v EUR
209-509
vč. 2 osob
Cena za vlek/přívěs
v EUR
40-50
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu
V případě, že jste se rozhodli použít tuto lodní linku, vyplňte prosím žádost o kalkulaci. Rádi Vám poskytneme všechny dostupné informace a připravíme pro Vás to nejoptimálnější lodní spojení