Všeobecné informace
o lince
KARLSHAMN - LIEPAJA

Linka
h
Karlshamn - Liepaja
Lodní
společnost
Scandlines
Doba plavby
l
16 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
2 x týdně
Cena za osobu
v EUR
70-210
vč. kabiny
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
80
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
155
do 10 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu