Všeobecné informace
o lince
ROSTOCK - LIEPAJA

Linka
h
Rostock - Liepaja
Lodní
společnost
Scandlines
Doba plavby
l
26 hod
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
2 x týdně
Cena za osobu
v EUR
80-170
vč. kabiny
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
115
do 6 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
190
do 8 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu