Všeobecné informace
o lince
ALGECIRAS - CEUTA

Linka
h
Algeciras - Ceuta
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
40 - 90 min
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
až 7x týdně
Cena za osobu
v EUR
10-15
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
45-55
do 5 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
85
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu