Všeobecné informace
o lince
MALAGA - MELILLA

Linka
h
Malaga - Melilla
Lodní
společnost
Trasmediterranea
Doba plavby
l
7 hod 30 min
Linka v provozu
k
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
l
1x denně
Cena za osobu
v EUR
25
Cena za kabinu na
osobu v EUR
40-50
Cena za osobní
auto v EUR
100-120
Cena za vlek/přívěs
v EUR
160-190
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu