Všeobecné informace
o lince
SÉTE - NADOR

Linka
y
Séte - Nador
Lodní
společnost
Comanav
Doba plavby
d
36 hod
Linka v provozu
b
15.6.-15.9
Frekvence odjezdů
b
2-3x týdně
Cena za osobu
v EUR
150
Cena za kabinu na
osobu v EUR
170
Cena za osobní
auto v EUR
280
do 5 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
640
do 7 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu