Všeobecné informace
o lince
SÉTE - TANGER

Linka
y
Séte - Tanger
Lodní
společnost
Comanav
Doba plavby
d
36 hod
Linka v provozu
b
1.1.-31.12
Frekvence odjezdů
b
1-2x týdně
Cena za osobu
v EUR
150-230
vč. kabiny
Cena za kabinu na
osobu v EUR
-
Cena za osobní
auto v EUR
190-320
do 5 m délky
Cena za vlek/přívěs
v EUR
220-350
do 5 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu