Všeobecné informace
o lince
JANOV - PORTO TORRES

Linka
n
Janov - Porto Torres
Lodní
společnost
Moby Lines
Doba plavby
n
10 hodin
Linka v provozu
j
21.5.-29.9
Frekvence odjezdů
h
1x denně
Cena za osobu
v EUR
30-69
Cena za kabinu na
osobu v EUR
50
Cena za osobní
auto v EUR
1-153
do 4 m délky
Výše uvedené ceny jsou v EUR za jednu cestu
V případě, že jste se rozhodli použít tuto lodní linku, vyplňte prosím žádost o kalkulaci. Rádi Vám poskytneme všechny dostupné informace a připravíme pro Vás to nejoptimálnější lodní spojení